Son dakika haber oku, Haber oku!

TOBB İklimlendirme Sektörü Meclis Başkanı Poyaz’tan ‘enerji performansı’ uyarısı

0 5

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca hazırlanan, ‘Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’ dün Resmi Gazete’de yayımlandı.

Yönetmelik değişikliğiyle normal binalara göre enerji verimliliği daha fazla olan ve kullandığı enerjinin belirli bir kısmını Yenilenebilir Enerji kaynaklarından temin eden ‘Neredeyse Sıfır Enerjili Binalar’ konseptine geçiş, aşamalı olarak zorunlu hale getirilecek. Buna göre 1 Ocak 2023’ten itibaren, bir parseldeki toplam inşaat alanı 5 bin metrekareden büyük olan tüm binalar enerji performans sınıfı en az ‘B’ olacak şekilde inşa edilecek. Ayrıca bu binaların kullandığı enerjinin en az yüzde 5’inin güneş enerjisi paneli, rüzgar enerjisi, ısı pompası gibi yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılanması zorunlu olacak.

Konu ile ilgili açıklama yapan TOBB İklimlendirme Sektörü Meclis Başkanı Poyaz dikkat çeken uyarılarda bulundu.

İşte Poyraz’ın o açıklamaları;

“19 Şubat 2022 Cumartesi günü 31755 Sayılı Resmî Gazetede yayınlanan “Binalarda Enerji Performans Yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair Yönetmelik” ile hedeflenen ülkemizin iklim değişikliği ile mücadelede gerekli gücü elde edeceği düşüncesinde değiliz. Söz konusu değişiklikle 01 Ocak 2023’ten itibaren bir parseldeki toplam inşaat alanı 5 bin metrekareden büyük olan tüm binaların enerji performans sınıfının en az ‘B’ olacak şekilde inşa edilmesini ve kullanılacak enerjinin en az yüzde 5’ini yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılanmasını zorunlu hale getirilmiştir.”

ENERJİ İSRAFI GERÇEKLEŞİYOR

“Ülkemizde tüketilen enerjinin %32,7’sini harcandığı bina sektörü gerek ekonomik perspektiften gerekse sera gazı azaltım politikalarımız açısından en önemli tüketim alanı olup en yüksek verimlilik ve azaltım potansiyeli olan alanlardan biridir. Ülkemizde güncel mevzuatımıza göre binalarımız için izin verilen enerji tüketimi 120-150 kWh/m2.yıl mertebelerindedir. Hele hele mevcut bina stoğumuzda durum daha da içler açıcısı bir durum yaratmaktadır. 22-23 milyon konutumuzun, 11 milyona yaklaşan binamızın her yıl milyarlarca dolarlık ithalatla yapılan enerjimizi israf etmekteyiz. Öyle ki son 5 yılda enerji ithalatına 213 Milyar $’ın üzerinde kaynak aktarılmıştır.”

“AB’nde 2019 yılından bu yana yeni kamu binaları, 2020 yılının başından itibaren ise tüm yeni binalar neredeyse sıfır enerjili olarak yapılmaktadır. Bu çerçevede gelişmiş ülkelere bakıldığında günümüzde binalar 30-50 kWh/m2.yıl mertebelerinde enerji tüketecek şekilde imal edilmektedir. Ülkemizde neredeyse sıfır enerjili bina kavramı ise bahse konu 19 Şubat 2022 tarih ve 31755 Sayılı Resmî Gazetede yayınlanan “Binalarda Enerji Performans Yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair Yönetmelik” ile mevzuatlarımıza girmiştir. Bu düzenleme ile enerji sınıfının C’den B’ye getirilmesine bağlı olarak sağlanan %20’lik iyileşme ile NSEB binalarımız için enerji limiti 100-120 kWh/m2.yıl mertebelerine getirilmiş olmaktadır. Oldukça sınırlı miktarda olan bu iyileşme de sadece toplam inşaat alanı 5 bin metrekareden büyük olan tüm binalar için tanımlanmıştır. Yıllık inşaat ruhsatlarına bakıldığında sadece %2-3 gibi bir orandaki binanın 5000m2’nin üzerinde olduğu düşünüldüğünde yapılan değişikliğin hem etki hem de kapsam olarak çok yetersiz olduğu ortaya çıkmaktadır. Özetle mevcut EKB sınıflamasında zorunluluğun C’den B’ye getirilmesiyle yönetmelikte enerji verimliliğinde etkili bir madde düzenlemesi yapılmamış olup, bununda, 5000m2’nin üzerindeki binalar ile sınırlandırılması, etkisini neredeyse yok noktasına getirmektedir.”

Poyraz bu noktada atılacak çözüm önerilerini ise şu şekilde sıraladı;

Alan sınırlaması olmadan, ruhsata tabi tüm binaların enerji ihtiyacının sınırlandırılmasına, sınırlandırılan bu ihtiyacın, verimlilik uygulamaları sonrası mümkün olan oranda yenilenebilir enerjiden karşılanmasına yönelik olarak yeşil bina/yerleşme için yeşil sertifika ve NSEB (neredeyse sıfır enerjili bina) ile ilgili yasal altyapı iyileştirilmelidir. Bunun için sınırlandırmanın, söz konusu BEP Yönetmeliğinin atıfta bulunduğu, bugünlerde güncelleme çalışmalarının yapıldığı TS825 Binalarda Isı Yalıtım Kuralları Standardında yer bulabilir düşüncesindeyiz.

Binalarda enerji verimliliğini ve yenilenebilir enerji kullanımını arttırmak için karbon fiyatlandırma temelli, mevcut binalarda teşvik/destek mekanizmaları, yeni binalarda kredi/vergi desteği mekanizmaları ve gerekli finansal altyapı oluşturulmalıdır,

Mevcut binalarda enerji verimliliğinin arttırılması ve karbon salımınım azaltılması için kamu, ilgili özel sektör temsilcileri ve üniversitelerin içinde bulunacağı (ajans vb.) özerk bir üst yapı (teşvik/finans/destek ve bilinçlendirme faaliyetleri için) oluşturulmalıdır.

Kaynak: Haber7

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.