Siyasal Pazarlama ve İmaj Yönetimi

Siyasal pazarlama terim anlamında çok yeni olmasına rağmen önemli bir süredir uygulamada yer almaktadır.

Son yıllarda siyasal partiler ile seçmenler arasındaki çift taraflı iletişimin önemi anlaşıldıkça siyasal pazarlamanın popülerliği ve siyasal pazarlamaya duyulan ihtiyaç giderek artmaktadır. Temel pazarlamanın (mainstream marketing) genel geçer kural, araç ve yöntemleri siyasal pazarlamaya uygulanabiliyor olsa da geleneksel ürün ve hizmet pazarlaması ile siyasal seçim süreci ve bu süreçte etkili olabilmek arasında pek çok ve kilit farklılıklar vardır.(Lock&Haris, 1996:1)

Bugün pazarlama olarak adlandırdığımız tekniklerin belirgin bir biçimde uygulanışı İngiltere’ de 1920’ ye kadar gider. (Lock&Haris, 1996:4) İngiltere’ de Saatchi&Saatchi’ nin “İşçi çalışmıyor” (“Labour isn’t working”) posterini yayınlamasından bu yana siyasal pazarlama deyimini kullanmak normal karşılanmaktadır.(I. Newman, 1994:34)

Günümüzde politik  pazarlama etkisini artırmakta ve teknolojik yöntemler Amerika’ daki pazar üreticileri tarafından politikada kullanılmaktadır. Günümüzde başkanlar (liderler) yalnızca seçim kazanmak için değil başarılı bir lider imajı ile güven kazanmak için de pazarlamadan yararlanmaktadırlar.(Mitofsky)

Politikacılar ve diğer halkın önündeki insanlar hem kendi fiziksel görünümleri (sunumları) hem de genel davranışlarıyla halkın imajına sahiptirler. Politik liderleri izlediğimizde ve dinlediğimizde heyecanlı performanslarına tanık oluruz. Parlamenter tartışmaları veya TV röportajlarını izlediğimizde veya dinlediğimizde aynı zamanda onların giyim stillerini, politik tavırlarını da görürüz ve onların üsluplarını dinleriz.

İmaj, çağdaş politik iletişimin önemli bir parçasıdır.  Politikacılar özgür medyayı kullanarak kâr elde ederler. Çağdaş politik uygulamaları kitle iletişim araçlarında yeni imajlar oluşturma bilgiyi kontrol altına alma ve çekici mesajlarla halkla iletişim kurmayı kapsar.

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: